KONTAKT      BLOG

Co wynika z I Kongresu Zdrowia dla pracodawców i pracowników

2 października 2016

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP "Zdrowy obywatel, zdrowa Polska" odbył się w Warszawie 29-30 września. Miałam przyjemność uczestniczyć w nim w roli eksperta - praktyka biznesu i specjalistki Corporate Wellness. W ciągu 2 dni odbyło się 16 dyskusji panelowych z udziałem ponad 40 ekspertów.

 

 

Przygotowana przez ekspertów Księga Rekomendacji została przekazana Konstantemu Radziwiłłowi, Ministrowi Zdrowia. Liczę, że to dobry początek bliższej współpracy rządu z pracodawcami w reformowaniu naszego systemu zdrowia i wprowadzaniu do niego nowoczesnych rozwiązań. W tym artykule umieściłam mój subiektywny wybór tematów i komentarzy - okiem HR-owca przekonanego o potrzebie działań corporate wellness.

 

Absencja chorobowa pracowników jest coraz droższa.

Źródło: I Kongres Pracodawców RP; 1. Opracowanie na podstawie raportu ZUS: Absencja chorobowa w 2010, 2012, 2014 i 2015r.; 2. Justyna Kujawska, Absencja chorobow - szacunek niewytworzonego PKB, Katowice 2015.

Z roku na rok jej koszty rosną. Absencja to nie tylko zwolnienia lekarskie, ale także koszty: zastępstw, nadgodzin, rekrutacji i przeszkolenia. Niebagatelną pozycją są też koszty prezenteizmu (obecności w pracy pomimo niedyspozycji, przy obniżonej wydajności), które według różnych szacunków przewyższają koszty zwolnień lekarskich. Dane pokazują, że poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, która przełożyłaby się na 10% redukcję liczby dni chorobowych i prezenteizmu, to dodatkowy roczny wzrost PKB nawet o 0,5%.

Gra zdecydowanie warta świeczki!

 

Za 20 lat wśród pracowników w Polsce przeważać będą

40-, 50- i 60-latkowie.

A za 50 lat na 1 pracującego Polaka przypadać będzie 1 emeryt.

Nie dość, że w przyszłości pracownik będzie dużo starszy (lewy wykres) - niech nie zwiedzie nas, że dzisiaj na rynku pracy dominują Y-ki, obecni 30-latkowie - to dodatkowo będzie w wieku drastycznego wzrostu zachorowalności na choroby przewlekłe (wykres prawy). Wiążą się z tym różnorodne wyzwania dla biznesu. Konieczne będzie dostosowanie warunków pracy do seniorów i większe otwarcie dla nich rynku pracy. Coraz bardziej powszechna będzie wielochorobowość i związane z nią wyzwania, które mogą być minimalizowane dzięki prewencji i wczesnej wykrywalności chorób przewlekłych. Będzie to wymagało większej wiedzy i kompetencji pracowników oraz dedykowanych programów prowadzonych przez pracodawców.

 

Nowoczesna medycyna pracy

Podczas kongresu eksperci wypracowali 4 główne postulaty dotyczące kierunku zmian medycyny pracy:

1. Ochrona zdrowia pracujących powinna obejmować profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób przewlekłych, wpływających na ograniczenie produktywności pracowników.

2. Specjaliści medycyny pracy, BHP oraz pracodawcy i pracownicy powinni wspólnie realizować działania prozdrowotne w firmie, również przy wsparciu finansowym państwa.

3. Działania powinny obejmować wszystkich aktywnych zawodowo, bez względu na formę zatrudnienia.

4. Medycyna pracy powinna w sposób skoordynowany wymieniać informacje z pozostałymi obszarami systemu, szczególnie u pracowników wymagających diagnostyki i leczenia.

 

Pracodawcy - inwestowanie w dobrostan pracowników i profilaktykę zdrowia.

Pracodawcy odegrają ważną rolę w sprostaniu wyzwaniom, które stoją przed naszym systemem zdrowia, społeczeństwem oraz gospodarką. Najistotniejsze są edukacja i motywowanie pracowników do zdrowego stylu życia i kontrolowania go, wiedza o wpływie stylu życia na jego jakość i efektywność w pracy, prewencja chorób cywilizacyjnych. W szczególności chodzi o podnoszenie kompetencji pracowników w obszarach, które są źródłem naszej energii na co dzień: fizycznym (ruch, odżywianie, sen, odpoczynek), emocjonalnym (radzenie sobie ze stresem), mentalnym (sprawny umysł i efektywność w działaniu) oraz work-life balance. Programy edukacyjne powinny być profesjonalnie przygotowane i dostosowane do różnych grup pracowników w zależności od: poziomu wiedzy i motywacji, płci, grupy wiekowej i indywidualnych czynników ryzyka. Pracodawcy mają możliwość docierać z działaniami corporate wellness nie tylko do pracowników, ale także do ich rodzin i znajomych, oddziałując w ten sposób na całą społeczność lokalną. Promowaniu zdrowego stylu życia i zdrowych nawyków sprzyja też otwarta kultura organizacyjna, w której kierownictwo firmy aktywnie angażuje się w działania prozdrowotne i tworzy środowisko pracy sprzyjające dokonywaniu zdrowszych codziennych wyborów.

 

Ta inwestycja się opłaci. 

Zainteresowanych tematem Corporate Wellness zapraszam do kontaktu. Chciałabym stworzyć platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji dla osób z biznesu: a.lesnianska@grupabewell.pl, tel. 606 788 611, Linkedin.

 

Dużo zdrowia...
oraz satysfakcji z pracy :)

Tekst: Aleksandra Leśniańska
wieloletnia Dyrektor HR, specjalistka Corporate Wellness

© 2015 Be Well | Created by wronski desing