KONTAKT      BLOG

POLACY SĄ ZBYT ZESTRESOWANI

10 stycznia 2017

Polacy jednymi z najbardziej zestresowanych pracowników na świecie.

Co wynika z tego dla pracodawcy?

 

Hasło "stres w pracy" to nie modny slogan i przesadna ocena pracowników. To fakt, którego skutki można zmierzyć i policzyć. Najistotniejsze jest to, że korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z wprowadzenia środków zaradczych zdecydowanie przeważają nad kosztami ich wdrożenia.

 

Stres w pracy – dane liczbowe.

Stres związany z pracą stanowi drugi najczęściej zgłaszany problem zdrowotny związany z pracą w Europie (EUROSTAT), po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego. Około połowa pracowników uważa ten problem za powszechny w swoim miejscu pracy, 4 na 10 pracowników uważa, że w ich miejscu pracy nie reaguje się odpowiednio na to zjawisko.

Szacuje się, że do ok. 50–60% utraconych dni roboczych może być spowodowanych stresem związanym z pracą. Pracownicy doświadczający stresu i innych problemów psychologicznych związanych z pracą często mają znaczną liczbę absencji chorobowych.  Pracownicy doświadczający stresu związanego z pracą częściej przychodzą również do pracy, nie będąc w stanie prawidłowo funkcjonować (bezproduktywna obecność w pracy). Skutkuje to obniżeniem wydajności pracy, a w konsekwencji pogorszeniem wyników przedsiębiorstwa.

Szacuje się, że łączne koszty zaburzeń psychicznych (zarówno tych związanych, jak i niezwiązanych z pracą) w Europie wynoszą 240 mld EUR rocznie. Koszty bezpośrednie takie, jak koszty leczenia stanowią mniej niż połowę tej kwoty. Przy czym straty spowodowane obniżeniem wydajności pracy, uwzględniając nieobecności w pracy z tytułu zwolnienia chorobowego, kształtują się na poziomie 136 mld EUR. W Polsce, według danych ZUS, z powodu depresji wystawionych zostało 759,7 tys. zwolnień lekarskich (dane za 2011r.). Trzeba podkreślić, że liczba ta z roku na rok jest większa.

 

Świadomość stresu a środki zaradcze.

Ogólnie rzecz ujmując w UE kwestie świadomości stresu w pracy a podejmowania działań to proporcja: 79% świadomości wśród menadżerów i 26% podejmowanych działań i procedur na rzecz poprawy (badania ESENER z 2010 r.). W przypadku Polski mamy znacznie większą dysproporcję między świadomością występowania stresu w miejscu pracy a podejmowaniem działań. W naszym przypadku działania podejmowane są jedynie w 15% przypadków.

 

Jakie są rozwiązania?

Profilaktyka stresu to nie moda, tylko jedna z głównych kompetencji współczesnego człowieka, wpływających na jego dobrostan. Corporate wellness podchodzi do dobrostanu człowieka w sposób holistyczny dlatego „stres”, a dokładniej nauka radzenia sobie z jego codziennymi konsekwencjami, jest jednym z głównych filarów programów. Aby człowiek mógł się rozwijać, pracować i czuć się dobrze w środowisku pracy musi działać w właściwym dla siebie stanie emocjonalnym. W naszym kraju ciągle funkcjonuje błędne i niezdrowe przekonanie, że stres mobilizuje do działania. Długotrwałe napięcie, nie tylko przyczynia się do bólu fizycznego (bóle mięśniowe, kręgosłupa), ale także jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory) i psychicznych ( depresja), a także prowadzi do uzależnień.

 

Najistotniejsze jest to że korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z wprowadzenia środków zaradczych (profilaktyka stresu), zdecydowanie przeważają nad kosztami ich wdrożenia.

Argumenty liczbowe są jednoznaczne: zapobieganie zagrożeniom psychospołecznym i zarządzanie nimi stanowi ważne zadanie, dzięki któremu pracownicy pozostaną zdrowi i produktywni. Przyczyni się to do ograniczenia liczby nieobecności w pracy, zmniejszy częstotliwość występowania wypadków i obrażeń oraz liczbę przypadków wcześniejszego przechodzenia na emeryturę z powodów zdrowotnych.  W konsekwencji poprawią się ogólne wyniki przedsiębiorstwa.

 

Chcesz porozmawiać, jak corporate wellness mógłby wyglądać w Twojej firmie, skontaktuj się: justyna.oska@grupabewell.pl 

 

Justyna Oska

Trenerka wellness, Coach EMCC, od kilku lat zajmuje się profilaktyką stresu w środowisku pracy.

© 2015 Be Well | Created by wronski desing