KONTAKT      BLOG

QUALITY OF LIFE @ WORK

20 kwietnia 2017

Quality of Life @ Work. Wyniki Badania Harward Business Review i TEP.

 

 

Harward Business Review wspólnie z The Energy Project przeprowadzili w latach 2013/14 badanie on-line The Quality of Life @ Work, w ramach którego przebadano blisko 20 000 pracowników na całym świecie. Za pomocą kwestionariusza 56-pytań badano środowisko pracy: polityki, praktyki, przekonania i nastawienia, zachowania liderów, odczucia i reakcje pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej.

 

Podstawowe potrzeby pracowników

Badanie zidentyfikowało 4 grupy potrzeb, które wymagają zaspokojenia, aby ludzie mogli efektywnie funkcjonować w pracy i w pełni realizować swój potencjał. Są to podstawowe potrzeby każdego człowieka i zaliczają się do nich:

1. Potrzeby fizyczne: odpoczynku i regeneracji

2. Potrzeby emocjonalne: zainteresowania i troski oraz docenienia

3. Potrzeby umysłowe: koncentracji i wyznaczania granic

4. Potrzeby duchowe: poczucia sensu i celu w tym, co robimy.

 

Stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb

Zdecydowana większość potrzeb jest spełniona zaledwie w 30-35%, a w przypadku potrzeb umysłowych – koncentracji, kreatywności i strategicznego myślenia – odsetek spada poniżej 20%. Wszystkie potrzeby pracowników pozostają w znacznym stopniu niezaspokojone.

Zaledwie 7% uczestników badania deklaruje, że w pracy zaspokojone są wszystkie 4 grupy ich podstawowych potrzeb. Natomiast aż 59% ocenia, że żadna z ich potrzeb nie jest zaspokojona.

 

Kluczowa rola liderów

Zachowanie i działania liderów mają największy wpływ na poziom energii i wyniki pracowników. Na czoło wybijają się trzy kluczowe cechy liderów:

1. Traktowanie pracowników z szacunkiem

2. Docenienie i uznanie

3. Pozytywne nastawienie i optymizm.

Niestety zaledwie 21% osób uczestniczących w badaniu przyznało, że ich szefowie dają im pozytywny przykład, jeżeli chodzi o well-being. Tymczasem pracownicy, którzy mają szczęście pracować dla takich właśnie liderów są o 51% bardziej zaangażowani, 68% bardziej zadowoleni z pracy i 100% bardziej skłonni pozostać w firmie.

 

Wpływ zaspokojenia potrzeb na zaangażowanie i lojalność pracowników

Wyniki badania pokazują, że im więcej potrzeb jest zaspokojonych – fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe – tym pracownicy są zdrowsi i szczęśliwsi, a co za tym idzie bardziej zaangażowani i produktywni. Osiągają w pracy lepsze wyniki.

 

Tekst na podstawie: The Human Era @ Work, Findings from The Energy Project and Harvard Business Review, 2014

Więcej

 

 

 

© 2015 Be Well | Created by wronski desing