KONTAKT      BLOG

Ogólnopolskie reprezentatywne badanie: Starzenie się pracowników a zarządzanie zdrowiem w firmie.

20 grudnia 2018
 

Artykuł napisałam po udziale w konferencji i na podstawie raportu: Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa, Łódź 2018. Raport wydany przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przy Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

Większość pracodawców w Polsce dostrzega zmiany struktury wieku pracowników i proces starzenia się społeczeństwa, ale nie podejmuje jeszcze kompleksowych działań adaptacyjnych do nowej sytuacji. Tymczasem to już najwyższy czas, aby zastanowić się nad konsekwencjami dla firmy i uwzględnić wnioski w strategii i działaniach operacyjnych. Informowałam o konferencji na ten temat zorganizowanej w grudniu przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia. Teraz czas przyjrzeć się wynikom badania i wnioskom z niego płynącym.

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2017r. na reprezentatywnej próbie 1000 średnich i dużych zakładów pracy z terenu całej Polski (zatrudniających co najmniej 50 pracowników). W badaniu ilościowym próbę dobrano w sposób losowy, biorąc pod uwagę lokalizację, wielkość zatrudnienia i branżę. W zdecydowanej większości były to firmy prywatne. Respondentami była głównie kadra kierownicza HR oraz firmy. Badaniem jakościowym – zogniskowane wywiady grupowe – objęto reprezentantów 64 zakładów pracy.

Działania wellbeing to niedoceniana konieczność nadchodzącej dekady.

  Populacja Polaków w wieku 15-65 lat w roku 2030 zmniejszy się o 10% w stosunku do roku 2015. Trend jest jeszcze silniejszy w perspektywie roku 2050: osoby w wieku produkcyjnym poniżej 45 r.ż. będą wtedy stanowić jedynie 60% obecnej liczby (dane za 2013r.), a w populacji 45-60 latków – 80%. W sumie na rynku pracy będzie mniej o blisko 8 mln Polaków, ¾ spadku dotyczy osób młodszych (do 44r.ż.).

  Problem starzenia się pracowników jest w firmach niedoceniany.

  W zaledwie 20% firm temat podejmowany jest na spotkaniach kadry kierowniczej. A w firmach gdzie większość pracowników już teraz stanowią osoby 55+ jedynie w 1/3 firm kierownictwo omawia tą kwestię, a tylko co 4 firma realizuje działania ograniczające problemy związane ze starzeniem się kadr.

  Efektywna odpowiedź na wyzwania demograficzne.

  Strategią odpowiadającą na wyzwania stojące przed pracodawcami mogą być działania wellbeing, których celem jest aby pracownicy nie tylko jak najdłużej pozostawali zdolni do pracy, ale także byli zaangażowani i chętni do dalszej aktywności zawodowej. Dotyczy to zarówno osób młodych (które poprzez swój styl życia dziś "zapracowują" sobie na kondycję za 10 i więcej lat), jak i osób 50+ które już borykają się z problemami zdrowotnymi oraz emerytów. W 2018r. po raz pierwszy od dekad   (dane GUS) skróciła się przeciętna prognozowana długość życia Polaków. Przyczyną jest właśnie styl życia i spowodowane nim choroby cywilizacyjne - stres, niewłaściwe odżywianie, brak ruchu.

  Badania pokazują, że pracodawcy mogą pozytywnie wpływać na indywidualną zdolność do pracy pracowników poprzez dbanie o zdrowie fizyczne i tworzenie „zdrowego” środowiska pracy, promowanie zdrowego trybu życia, ograniczanie negatywnego wpływu stresu, edukację prozdrowotną oraz wzmacnianie poczucia sensu i celu pracy. Te działania przekładają się nie tylko niższe koszty absencji, większą retencję talentów, ale także na poziom zaangażowania i emocjonalnej więzi pracowników z pracodawcą.

  Pracodawcy nie doceniają kosztów prezenteizmu i możliwości ich ograniczania.

  Prezenteizm to obecność w pracy jedynie ciałem, z obniżonym zaangażowaniem i efektywnością, z głową zajętą innymi sprawami, na „pół gwizdka”. Kiedy się pojawia? Gdy poważnie naruszony jest nasz dobrostan fizyczny lub psychiczny, np. silny stres, choroba, ból, brak sprecyzowanych zadań i obowiązków, brak poczucia sensu i celu pracy, zła atmosfera itp. Gdy odczuwamy chroniczny ból lub stały dyskomfort cierpi nasza efektywność. Często nawet nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Wg danych GUS Polacy przed 50 r.ż. mają średnio 2 schorzenia przewlekłe, a osoby po 50-tce już 3-4. Jeżeli nawet choroby cywilizacyjne nie wyłączają całkowicie z pracy, to na pewno wpływają na efektywność. Tymczasem w ponad 50% to, czy i w jakim stopniu zachorujemy przewlekle zależy od naszego stylu życia. Możemy więc zapobiegać chorobom żyjąc zdrowiej od jak najwcześniejszych lat. Pracodawcy mogą odegrać olbrzymią rolę w promowaniu wiedzy i nawyków prozdrowotnych oraz wspieraniu we wprowadzaniu korzystnych zmian w stylu życia, które pozwolą pracownikom zachować dobrostan i żyć dłużej w zdrowiu i pełnej zdolności do pracy.

  Jakie aktywności podejmują polskie firmy w obszarze promocji zdrowia pracowników?

  Szczegółowe wyniki badania i pełny raport znajdziesz TU.

   

  Przeczytaj również:

  Quality of life @ work (Badanie Harward Business Review)

  Lepsze benefity z corporate wellness

  Prezenteizm, czyli obecny w pracy ciałem

  Zdiagnozuj stres w firmie z SSOS

   

   

  © 2015 Be Well | Created by wronski desing